hulegaard.eu

March 31, 2008

Det rigtige valg

Filed under: Choice Manager, Beslutningsevne — hulegaard @ 9:33 pm

Begrebet Choice Manager kom ind i mit liv, da jeg af andre grunde købte et ugeblad.  Efter at have læst den planlagte artikel, bladrede jeg videre forfra og bagfra, som jeg ynder.  Ofte hænder det, at jeg river sider ud af aviser, magasiner og blade til stor forundren og lettere fnis fra mine omgivelser. De(n) iturevne side(r) har noget substans i form af tekst eller billede, der nærer og ofte inspirerer min - til tider “fornuftige fantasi”.

Choice Manager

Gennem et længere karriereforløb som såkaldt “embedsmand” har jeg med skæbens gunst været nødsaget til at træffe en del afgørelser, ofte ganske hurtigt og dermed intuitivt baseret på empiri og foreliggende mere eller mindre åbenbare kendsgerninger. 

Modsat mange har det altid - takket været et nedarvet gen fra min biologiske far - faldet mig nemt at beslutte hurtigt og kontant. Dette er sket til glæde for nogle (vistnok :-) )og sikkert også til stærk irritation for andre :-) ! -  Jeg kan sagtens “kæle for mellemregningerne”, men bundlinien ses ganske hurtigt og tydeligt!

Det gør det måske også hos Choice Manager Henrik Frederiksen ( http://www.journeyman.dk/ ) og hans nye håndbog. Sidstnævnte bog skulle som en kalender dag for dag give læseren en bedre indsigt i , hvordan han/hun blev bedre til at træffe de rigtige valg i livet.   -  I artiklen (Søndags-BT 13/2008) citeres også 10 gode råd i forsøget på at træffe de rigtige valg.

1) Vær opmærksom på den forandring du forventer, at dit valg vil skabe.

2) Gør op med dig selv, om det valg, du vil træffe, vil bidrage med noget godt for dig.

3) Find frem til motiver for at træffe et bestemt valg

4) Sørg for så ofte som muligt at minde dig selv om dit valg. Derved bliver du mere fokuseret, og chancen, for at du holder ved din beslutning, forøges.

5) Find ud af hvilket valg, der er det rigtige for dig og glem, hvad andre mon måtte mene om dit og dat.

6) Tænk langsigtet - du bør have en vision om, hvad dine valg skal resultere i.

7) Når du står over for et valg, så tænk: vil det gøre mig lykkelig at træffe det valg?

8) Når du træffer et valg om en ændring i dit liv, så lad være med at stille urealistiske krav til dig selv.

9) Find gode rådgivere i dit livog rådfør dig med dem i forhold til de valg, de træffer.

10) Gå efter det, du virkelig har lyst til, og drop de middelmådige valg. Tænk stort, men hav en god plan.

Og så skal lige adderes et citat fra artiklen til dette 10-foldige kundskabs-opråb:

” (….) Der er grænser for, hvor meget man kan presse citronen, hvis ikke lysten driver værket!” -  Sidstnævnte sætning er der nok nogle, der kan nikke genkendende til, ik´ !

Refleksion

Hvor fortrinlige og pragmatiske rådene end er, er nogle DNA-masser mere disponeret for at kunne træffe afgørelser end andre. Modsat hvad mange tror, er det ikke blot et spørgsmål om intelligens og et Maersk-containerskib fyldt med universitets-afgangseksaminer. 

Denne blogejer har mødt såkaldt højtbegavede personer med stor kompleks viden og international indsigt, men evnen til at skære igennem og nå bundlinien indenfor en overskuelig tid var ikke just til stede.

Nogle elsker analysen, andre springer den over. Nogle sammenfatter analysen i nanosekunder, spotter mellemregninger og hopper resolut til bundlinien.  Det gælder i livets store spørgsmål såvel som i de mindre væsentlige; sidstnævnte eksemplificeret ved valg af menu på en restaurant :-) .

Forbløffende mange ville have glæde af en ”Choice Manager”.

Powered by WordPress