hulegaard.eu

March 20, 2008

Påskeshow

Filed under: Religion, påske, Kirke, Gudstjeneste — hulegaard @ 10:35 am

Det påståes, at Påsken er kirkens vigtigste tid.  Aktuelt er den danske folkekirke noget bekymret over den ugentlige “belægning”.  Kun 13 pct. eller rund regnet hver ottende af 1.022 repræsentativt udvalgte danskere tilkendegiver, at de har planer om at gå i kirke.  Tilsvarende viste en undersøgelse i 2003, at hver femte (20 pct.) ville besøge kirkens tilbud i påsken. Denne blogejer er ikke iblandt.

Hvorfor?

Den kristne påske

Den kristne påske har sit udgangspunkt i begivenheder, som ifølge Ny Testamentes evangelier fandt sted i Jerusalem under (den jødiske) påskefest. Alle fire evangelier indeholder ret detaljerede beskrivelser af begivenhedsforløbet. Dette er ikke så underligt, når man tænker på, hvor vigtige disse begivenheder er for kristendommen.

Domprovsten forkynder:

“De svigtende besøgstal i den danske folkekirke er først og fremmest præsternes egen skyld.”  citatet stammer fra den 55-årige domprovst ved Københavns Domkirke Anders Gadegaard (Berl.Tid. 19/03/08).  De svage “Gallup-tal” bekymrer ham (og det er der også god grund til..hvad mon de er om 5 år, nej vel :-) ).  Domprovsten fortsætter (klogt!): Jeg tror, at vi må se i øjnene, at mange mennesker finder, at gudstjenesten  siger dem for lidt i forhold til nutiden. Det er for meget en ren traditionsoplevelse (ganske som jeg flere gange også på bloggen har sagt!)….simpelthen bare vievand på min (vind-)mølle!.   Han fortsætter med et sjældent klarsyn: ” Som præster er vi ikke skarpe nok til at forkynde, så det kommer ud over rampen. Vi skal lære af skuespillere at servere det , vi har på hjerte, på en mere appellerende måde. Den slags gøres der for lidt ud af i vores uddannelse. (….) Der er for lidt focus på formidlingens kunst og det gælder ikke kun den ren prædiken (….) Det gælder om at finde en balance. Man skal ikke bare være poppet for at få folk ind (som betaler kirkestat, red.). Svaret er ikke at få “X-faktor” i kirken”.

Anderledes vinklet og dog alligevel betydningsfuldt for folkekirken er den voksende “konkurrence” fra frikirker og andre trossamfund i lille Danmark. Er det et “manglende konkurrence-parameter”, når kirkeskatten blot flyder ind af døren. Måske en separation af stat og kirke ville yderst hensigtsmæssig!

Refleksion

Voldsomt pudsigt har de (beklageligvis) ganske få fremragende kirkelige formidlere i min høresnegl været ældre mandlige præster i forskellige af landets postdistrikter. Een af dem testede altervinen ( :-) ) , inden han startede, men det var fortrinligt…også vinen!  En anden holder snart op (også domprovst). 

Formidling og kommunikation er nøgle- og buzz-words i vort samfund. I mange kontekster er det mode-pjat, men i denne sammenhæng er det - mildt, mildt sagt - bestemt påkrævet.

Der behøver ikke “gå Arte i den” med bestilling af kirkesæde via kirkens internetside til gudstjenesten. Der må godt være “uafhentede billetter”, men frem for alt er det bydende nødvendigt med et troende LINK mellem præsten (forkynderen) og sognebarnet (i alle aldre). 

Påskens hovedtema er Guds frelse. For de kristne er tegnet på Guds frelse: Jesu død og opstandelse.  Det budskab skulle nødigt dø på grund manglende stamina og kompetence!

Powered by WordPress