hulegaard.eu

August 4, 2009

8 A-Statsministre

Arbejdermuseet i centrum af København (Rømersgade 22) danner aktuelt rammen om en særudstilling, nemlig om de otte socialdemokratiske statsministre i forrige århundrede. Skulle nogle have glemt dem, er der tale Thorvald Stauning (illustr.), Vilh. Buhl, Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Viggo Kampmann, Jens Otto Krag, Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussen.

Det sidste navn kunne i stedet have været den nu afdøde Svend Auken. Den formentlig bedst begavede og mest talentfulde socialdemokrat i nyere tid, der i-k-k-e blev statsminister.  Auken tilhørte “Vartov-kirken” og der er derfor ikke stor sandsynlighed for, at Arbejdermuseets smukke festsal skal danne rammen om den afsluttende højtidelighed, som for andre af Socialdemokratiets store profiler.

Den aktuelle udstilling

Anledningen er en 100 års fødselsdag, nemlig Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA). Fra Socialdemokratiet i 1924 for første gang blev regeringsbærende parti og landet fik sin første statsminister med arbejderbaggrund, har statsministerposten været varetaget af en socialdemokrat i godt 52 ud af de forgangne 76 år. Med undtagelse af Vilhelm Buhl har alle disse statsministre løbende afleveret eller testamenteret deres arkiver til ABA. Og det er bl.a. dette materiale, som udstillingen “Statsministre - 8 socialdemokrater” er baseret på. 

Udstillingen har som ambition at give et vedkommende og nærværende indblik i de 8 danske socialdemokratiske statsministres liv og politiske virke. Den viser sider af dansk politisk historie, som mange vil kunne genkende - vigtige danmarkshistoriske begivenheder, kendte valgslogans og partiprogrammer, personlige nederlag og sejre - men udstillingen fokuserer også på ukendte eller overraskende sider ved statsministrene og tilværelsen som statsminister i Danmark.

I tilknytning til udstillingen udgives en antologi med bidrag og nye vinkler fra en række anerkendte forfattere med indgående kendskab til statsministrenes historie og virke. Antologien har modtaget støtte fra Fremad’s Jubilæumsfond og fungerer som katalog til udstillingen, da den er rigt illustreret med fotografier af mange af de udstillede arkivalier og genstande.

Udstillingen har modtaget støtte fra: Augustinus Fonden, Dansk El-forbund, Dansk Jernbane-forbund, Dansk Metal, Fremads Jubilæumsfond, LO’s Kultur og Projekt-pulje, Socialdemokraterne, Den Grafiske Almenvelgørende Fond, 3F’s Medie- og Kulturfond. (tekstafsnit delciteret fra Arbejdermuseets hjemmeside)

Refleksion

Enhver med interesse for emnet “Danmarks statsminister” samt i sandhed også den danske arbejderkultur i forrige århundrede bør aflægge museet et besøg. Der er tid nok, eftersom udstillingen varer til d. 5.april 2010.

Læseren bør nyde den store festsal og de mange tidstegn for den danske arbejders hverdagsforhold i tiden 1900 og frem til vor tid. Eksempelvis udløste “Den sorte tirsdag” 29.oktober 1929 et børskrak i New York. Virksomheder og arbejdsløsheden bredte sig som steppebrand, også til Danmark. Da krisen kulminerede, var der en arbejdsløshedsprocent på 43,5  i Danmark.  Den efterfølgende historie kender de fleste. “Stauning eller kaos” var et socialdemokratisk og landspolitisk ledestjerne i de hårde 30ere.  Efter 2.verdenskrig gik det fremad.  Den to andre store socialdemokratiske statsministre H.C. Hansen og J.O. Krag implementerede velfærdsstaten politisk i Danmark.

I museets kælder er således tematisk indrettet en brilliant oversigt over de otte socialdemokratiske statsministre tid og gerninger.

Next Page »

Powered by WordPress