hulegaard.eu

March 1, 2008

Christiansborg

Filed under: Politik, Christiansborg, Borgen, Thomas Larsen, Den 4 statsmagt — hulegaard @ 7:47 pm

Nej, nej, nej…det er ikke et afsnit af føljetonen om Ny Alliances skæbne, eller antallet af feminine løsgængere i dagens Folketing. Det er derimod en refleksion over det fornemme bogværk “Borgen - Christiansborg 100 år”, udgivet sommeren 2007 på Gyldendal ( ISBN 978-87-02-05968-7 ).

Bo(r)gen

Forfatterne Thomas Larsen, Bjarne Steensbeck og Bjarke Ørsted fortæller i forordet om anledningen. Vore dages Christiansborg fik muret sin grundsten i efteråret 1907. Det blev opført på samme område, hvor de tidligere fire borge og slotte har ligget. Nærmest symbolsk hviler det nuværende bygningsværk på ruinerne af Absalons gamle borg fra 1167. Disse kan fortsat ses i kælderen under Christiansborg.

Dette store bygningskompleks blev til at rumme alle tre statsmagter - den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Heruodver findes ridebane, stalde og hofteater samt slotskirken. Naturligvis er nerven “Folketinget”.

Bogen er opdelt i selve Borgen, samt afsnit om Folketinget, Statsministeriet, Kongemagten og Den 4.statsmagt.  Bogen kan også nydes for de mange - ofte fortrinlige - hverdagsagtige fotos om livet og interiøret i dette pragtfulde slotskompleks.

Jeg skal ikke citere fra denne smukke bog, dog med en enkelt undtagelse:

” Man har den tredelte magt, den lovgivende, den udøvende og den dømmende, og så kan man supplere med den fjerde: Den fordømmende magt.”  Dette citat stammer fra en samtale på Marienborg i slut-80erne, hvor statsministrene Poul Schlüter, Poul Hartling og Anker Jørgensen havde en samtale. Dette fikse ordvalg fra Poul Schlüter var et stik med brod til journalisternes (nu og da :-) selvhøjtidelige og selvgode) opfattelse af pressen som den fjerde statsmagt i samfundet.

Refleksion

Det tjener forfatter-kollegiet til ære, at der også vinkles journalister og spindoktorer i afsnittet “Logebrødre på Borgen”; forøvrigt også med mere eller mindre kendte eksempler. 

Det er en rigtig flot bog, som man kan købe eller låne på biblioteket for at nyde eet af Hovedstadens allerflotteste bygningsværker, samt ikke mindst nogle sproglige og fotografiske appetizers fra hverdagen på “Borgen”.

Powered by WordPress