hulegaard.eu

March 23, 2007

Turkish delight til EUs fødselsdag

Filed under: Politik, EU, Tyrkiet, Istanbul — hulegaard @ 11:40 am

EU’s 50 års fødselsdag d.25.marts 2007 giver anledning til mange refleksioner om nye traktater, om Danmarks rolle og naturligt om indlemmelse af nye lande som medlemsstater.

Sidstnævnte føder et mega-stort spørgsmål: Bør det store muslimske land Tyrkiet indlemmes i den europæiske organisation EU?

Spørgsmålet om Tyrkiet og EU er ikke nyt. En associeringsaftale blev indgået med EF i 1963. Senere i 1987 ansøgte Tyrkiet om optagelse i EU. I 1999 erklærede EU Tyrkiet som ”kandidatland”. Aktuelt kører således optagelsesforhandlinger, men hvor længe – det er vel i virkeligheden det store spørgsmål?

Betingelser for optagelse

Der er nogle politiske og økonomiske kriterier. De skal ikke gennemgås i denne kontekst, blot kan det konstateres, at Tyrkiet ikke aktuelt opfylder disse betingelser. Derimod tager denne refleksion sigte på at vinkle pro et contra Tyrkiets mulige medlemskab af EU.

Pro et contra

Lad os blot tage 4 vinkler, nemlig religion, indvandring, økonomi og militær.

Religion – For taler religion og politik har siden Tyrkiets moderne landsfader (general) Atatürk været adskilt. EU er et politisk og ikke religiøs projekt. Imod taler, at den muslimske tro spiller en stor rolle i Tyrkiet. Et stort muslimsk land bør ikke være medlem af et kristent EU.

Indvandring – For tilsiger, at erfaringer fra tidligere udvidelser har vist, at borgerne på grund af forventet velstandsstigning bliver i deres hjemland. Imod siger undersøgelser (Gallup 2004), at en fjerdedel af tyrkerne overvejer at søge arbejde i et EU-land, hvis Tyrkiet får medlemskab.

Økonomi – For kunne være, at den forventede øgede handel med Tyrkiet vil føre til øget velstand i de nuværende EU-lande såvel som Tyrkiet. Imod peger, at Tyrkiet er et relativt fattigt land med stor landbrugssektor, som vil kræve store summer i landbrugsstøtte.

Militær – For tydes, at det tyrkiske militær har fået begrænset sin magt som følge af EU’s krav. En reformpakke (2003) har nedjusteret militærets indflydelse i det tyrkiske samfund. Hertil kommer Tyrkiets medlemskab af NATO og dermed stabiliserende faktor i Mellemøsten. Imod erindres flere militærkup, hvor den siddende regering fik frataget magten. Militæret har siden general Atatürks dage spillet en særdeles magtfuld rolle i landet.

Dansk holding

Når især danske politikere spørges, flakker øjnene på dette vanskelige spørgsmål. Jeg spurgte på et møde i efteråret i min hjemby Helle Thorning Schmidt (fmd. soc.dem.). Der synges stort set den samme sang:” Ja, måske, men, menne, men der går lang tid, før Tyrkiet er parat til EU”

Istanbul

Denne fantastiske by med mindst 12 mio. indbyggere er en slags topografisk link mellem Europa og Asien. Den eneste storby i verden, der rummer 2 verdensdele. Når man står i den gamle europæiske og historiske del af byen og ser færgerne flittigt pendulere mellem Europa i vest og Asien i øst, ser det umiddelbart meget naturligt ud med en sammensmeltning.

Færger er noget dynamisk. En bro er noget statisk. Det tager lang tid at planlægge og ikke mindst bygge en bro; det er altid forbundet med store omkostninger i byggefasen, såvel økonomiske som menneskelige.

Projektet Tyrkiet som EU-medlemsland er navnet på en bro, der har af mange forskellige grunde har lange udsigter; måske bliver den aldrig bygget!

Powered by WordPress