Strynø
Forstørrelse - klik på kortet
Velkommen til Strynø
Ø-turisme - Strynø
Smakkecenter
Mejeri - The Dairy
Indtryk fra en tilflytter - journalist Anne Line Ussing
Danske småøer
Fakta - Strynø
Strynø sogn
Strynø havn
Forstørrelse af kortet - klik på kortet
Enlarge the map - click on the map

Weblogs:
Inspirationskilder:
De danske øer (Niels Houkjær)
Kort og godt om 27 Danske småøer af Claus Jacobsen, hvorfra kortet er hentet.
Ingeniør Andreas Jørgensen - Ramsherred 59 - DK-5610 Assens (født Strynbo)
Rudkøbing - Strynø - Rudkøbing - nogle timers inspiration
About 4-hours trip to a Danish island in the Southern Funen Archipelago

TV2 weblog
hulegaard.dk
Urban blog
Fyens stiftstid. - smartlog
Færger og passagerskibe i Danmark (Anders Riis)
Museumssejlads
M/F Strynboen - byg. 1966, kap. 72 pass. og 12 personbiler, Loa 31,96, Br 7,56, D 2,96, BT 119, NT 38, 205 kW
Færgen er noget helt essentielt. Den er livsnerven, der binder øen til fastlandet eller en større ø. Siden 1974 har den maritime livlinie heddet Strynboen (byg.1966) . Biler skal bakke indpå færgen såvel i Rudkøbing som den lille havn på øen, anlagt for enden af en 300 m lang mole. Strynø ligger ca. to km sydvest for Rudkøbing og færgeturen tager ca. 30 min. Afhængig af årstid og ugedag er der 6-9 dobbeltture.

Ved ankomsten til den 4,94 km2 ø er der 1 km til Strynø By med omkring 125 huse. Engang boede her 800 mennesker, hvorved Strynø var den tættest befolkede ø på linie med Amager ved København. De tider er forlængst forbi. I dag bor der 217 fastboende (iflg. kirketjeneren). Husene er bygget til og af søfolk, der drog på langfart og kom hjem til den sydfyenske idyl mættet af indtryk fra de store verdenshave.

Øens Smakkecenter er ret kendt. En “smakke” er en mindre båd med rektangulære sejl og sprydstage. Denne skibstype fragtede mennesker og gods mellem landsdelene og de danske øer for en del år siden. Centret rummer Fynsområdets største samling af typiske fartøjer fra det sydfyenske øhav.

Byens samlingspunkt er Majstangen eller Majtræet, der er en stage på 18 m og en skik som symbol på sommerens komme. Men det behøver ikke være sommer for at besøge denne ø. Kirken (1867) er tegnet af københavner-arkitekten Vilh. Dahlerup (Hovedbanegården, Statens Museum for Kunst osv.). Den har faktisk plads til 300. Der er en skole med undervisning indtil 4 klasse. Den fredede mølle (1835) ligger "bekvemt" næsten ved vandkanten, så kornet fra de andre øer hurtigt kunne bearbejdes.

Et rigt foreningsliv holder gnisten igang i det lille ø-samfund, hvor der ses mange mindre både velholdte og nærmest nuttede/idylliske huse til både helårs- og fritidsbrug. - Købmanden er p.t. lukket, så strynboerne må tage færgen til indkøb i Rudkøbing. Det må lære enhver øbo at huske det hele på indkøbssedlen.

Strynø mølle (1835)
Klik på billederne/Click on the pictures