Færger
Ferryboats
Kong Frederik IX
Tycho Brahe
Korshage
Ærøskøbing
Klik på billedet

Click on the picture

DK - færgelinks >>>>
This is a subject for the choosen few. My lifelong interest in ferries necessitate this paragraph.
The interest for ferries has brought me many places around in DK ( and EU) around the year and clock. The selection of 4 best ferries wasn´t easy at all. I believe, that a ferryboat has a "soul", which also have some influence of my final choice. Not necessarily the most fancy, speedy and perfect accomodation, but beauty lines of the ship, different sorts of transports, an inner sense and beauty of equipment together with number of years of loyalty towards the route. The choice is 4 different types on four very different routes. They are mentioned after seniority...

Dette er et emne for de få, men udvalgte. Min livslange interesse (hobby) for færger nødvendiggør dette afsnit. Interessen for færger har ført mig omkring mange færgelejer på alle tider af døgnet og året gennem rigtig mange år. Valget af de 4 bedste færger er svært. For mig har en færge "sjæl" og det er medvirkende til mit valg. Ikke nødvendigvis størrelse, aptering og berømmelse, men smukke linier, gerne med forskellige typer af transportformer, en indre fornuftspræget og smuk indretning samt om mulig en mangeårig trofasthed overfor sin rute. De ret forskellige ( 4 bedste) færge-typer er omtalt efter alder.....
Den sidste tur
Hundested-Rørvig
Ferry-map in Europe
Worldwide ferries
Dansk-eng. ferrysite
Aeroe-færger/ferries
Danske færgelinks
H-H overfarten
Danske småfærger
Ferry booking
Trafikstyrelsen
Danske fjordfærger
ferry-lines.com (Europe)
DFHS
78 DK-færgelinks - 2008
International
ferry-links
>>>>

Faergelejet.dk
Ships tracking