Kina / China
Kina er et fascinerende land. Jeg havde planlagt at besøge Shanghai EXPO 2010, men det lod sig desværre af familiære grunde ikke gøre. Nu er et besøg planlagt senere i dette årti. Jeg ser frem til at se den asiatiske by, som altid har forekommet mig mest dynamisk og spændende.

Shanghai har i dag verdens travleste havn tæt fulgt af Hong Kong og Rotterdam, NL. I dette århundrede er Shanghai på vej til at blive blandt verdens største byer i det rige, der - sammen med Indien - forventelig vil markere sig stærkest i det 21. århundrede

Foreløbig er det en god start med ens navn på kinesisk!
China is a fascinating country. I had planned to visit Shanghai at the EXPO 2010, however due to familymatters I must postponed the visit. Now I have planned a visit later on in this decade. I´ve always ranked Shanghai as the most dynamic and interesting city in Asia; so let´s see one day, if the expectations will be completed.

Shanghai has for centuries been a dynamic port as well, by fact nowadays the most busiest in the world followed by Hong Kong and third Rotterdam, NL. In this century China approaches the position as one of the most potential and biggest nations in the world. China - and India - suppose to be the leading countries in the 21.Century!

A good start however is your name in Chinese, pictured above!
Erik
Hulegaard